Strona: Jadę na AMPy / Politechnika Rzeszowska

Jadę na AMPy

 1. Możesz brać udział w AMP bez względu na przynależność klubową, reprezentując uczelnie, przez której Klub AZS zostałeś zgłoszony, w tym:
 • studenci do ukończenia 28. roku życia,
 • uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku),
 • etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół wyższych posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra (zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę nie później, niż 3 miesiące przed mistrzostwami),
 • absolwenci, którzy zakończyli studia w roku akademickim 2021/2022 - do końca tego roku akademickiego (dotyczy absolwentów, których ostatni semestr nauki rozpoczął się w roku akademickim 2021/2022).

 

 1. Należy przedłożyć Komisji Weryfikującej następujące oryginały dokumentów:
 • ważna legitymacja AZS,
 • certyfikat przynależności akademickiej (wygenerowany w systemie e-Madzia według wzoru na dany rok akademicki i odpowiedni dla poszczególnej grupy uczestników AMP- student lub pracownik),( formularz znajduje się na stronie  https://e-madzia.pl/formularz) ,
 • druk zgłoszenia ostatecznego wygenerowanego z systemu e-Madzia, poświadczony przez Prezesa KU AZS,
 • zaświadczenie lekarskie  lub  aktualne  badania  lekarskie  w  książeczce  zdrowia  (Mistrzostwa w judo, w karate WKF, w trójboju siłowym lub w jeździectwie (+ aktualne badania konia); pozostałe dyscypliny- oświadczenie woli zawarte w certyfikacie przynależności akademickiej),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za udział (wystawione przez organizatora Mistrzostw),
 • w przypadku startu osoby niepełnoletniej- zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział w AMP (wzór- załącznikiem nr 6 do regulaminu ogólnego, dostępnego na stronie ampy.pl).
 1. Możesz reprezentować barwy tylko jednej uczelni! Decyduje informacja w certyfikacie i zgłoszeniach.
 1. Zobowiązany jesteś do startu w jednolitych strojach swojej drużyny, wskazane jest promowanie logo, barw, nazwy uczelni. Pamiętaj, że nie możesz startować w strojach z barwami innego, niż AZS klubu sportowego.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję